İngiltere Tier 1 Vizesi Hakkında

İngiltere tier 1 vizesi nedir

İngiltere Tier 1 Vizesi Hakkında

Nitelikli vize türlerinden biri olan İngiltere Tier 1 vizesi, özellikle nitelikli sermayenin ve iş gücünün İngiltere’de barınmasını amaçlayan bir vize türü olarak bilinir. İngiltere Tier 1 vizesi iş dünyası profesyonellerine, akademik yetkinliğe sahip kişilere ve girişimcilere verilen vize türü olarak bilinir.

Bu bağlamda İngiltere Tier 1 vize başvurusu yapacak olan kişilerin yukarıda sıralanan alanlardan herhangi birinde yetkinliğe sahip olmaları gerekmektedir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren İngiltere Sınır Dairesi tarafından denetlenen İngiltere Tier 1 vizesinin 5 farklı kategoride sınırlandırılan alt türleri de bulunmaktadır.

İngiltere Tier 1 Vizesi Kategorileri Nelerdir?

İngiltere çalışan vizesi olarak da nitelendirilen Tier 1 vizesi, farklı kategorilere ayrılan bir vize türüdür. Bu bağlamda Tier 1 vizesi aşağıdaki kategoriler kapsamında verilebilmektedir:

  • Tier 1 Genel Vize

İngiltere Tier 1 genel vize, özellikle profesyonellere ve herhangi bir meslek dalında üst düzey yetkinliğe sahip olan kişilere verilen vize kategorisi olarak öne çıkar.

  • İngiltere Tier 1 Girişimci Vizesi

İngiltere Tier 1 Girişimci vizesi, girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kişilere tanınan bir vize hakkıdır. Bu doğrultuda İngiltere’de yatırım yapacak ya da iş kuracak olan kişilerin İngiltere Tier 1 girişimci vizesi ayrıcalıklarından faydalanabileceğini söylemek doğru olacaktır.

  • İngiltere Tier 1 Yatırımcı Vizesi

İngiltere Tier 1 yatırımcı vizesi, finansal olarak yeni iş fırsatları yaratabilecek ya da o fırsatlara yatırım yapabilecek kişilere tanınan bir vize türüdür. Yatırımcı vizesinden yararlanacak olan kişilerin mevcut sermayeleri ile birlikte İngiltere’de yatırım yapacaklarını ispat etmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra yatırımcı vizesi kapsamındaki ayrıcalıklardan faydalanacak olan kişiler aynı şekilde yapacakları yatırımın kapsamını da belirtmeleri önemli bir zorunluluktur.

  • İngiltere Tier 1 Olağanüstü Yetenekliler Vizesi

Adından da anlaşılacağı üzere İngiltere Tier 1 olağanüstü yetenekliler vizesi, üstün başarı potansiyeline sahip kişilere tanınan bir vize hakkı olarak öne çıkar. Olağanüstü yetenekliler vizesi ayrıcalıklarından faydalanacak olan kişilerin yetkinliklerini ispatlamaları gerekmektedir.

  • İngiltere Üniversite Mezunu Girişimciler Tier 1 Vizesi

Üniversite mezunu girişimcilere verilen bu vize kapsamında, nitelikli iş gücüne İngiltere’de istihdam olanaklarının sağlanması amaçlanır. Tier 1 kapsamında değerlendirilen bu vize türü için İngiltere’de iş fırsatı yaratabilecek olan girişimciler, yetkinliklerini ispatlayarak başvuru yapabilmektedirler.

İngiltere Tier 1 Genel Vizesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngiltere Tier 1 vizesi, öncelikli olarak çok yönlü bir vize programı olmakla birlikte girişimcilerden profesyonellere, yatırımcılardan üstün yeteneklilere kadar geniş bir kesimin yararlanabildiği bir vize programı olarak öne çıkar.

İngiltere Tier 1 genel vizesi de İngiltere çalışma vizesi olarak adlandırılan bir vize türü olarak sınıflandırılır. İngiltere çalışma vizesinden genel olarak İngiltere’de herhangi bir endüstride istihdam edebilecek yetkinlikte profesyonel altyapıya sahip olan kişiler faydalanabilir.

Bunun yanı sıra İngiltere Göçmenlik yasaları kapsamında belirlenen kurallarca Nisan 2018 tarihinden itibaren yeniden başlayan İngiltere Tier 1 vizesi başvuruları, İngiltere’ye nitelikli personel alımı için tasarlanmış bir istihdam programı olarak da tanımlanabilir.

United Kingdom Tier 1 Üniversite Mezunu Girişimci Vizesi Nedir?

İngiltere Tier 1 üniversite mezunu girişimci vizesi, öncelikli olarak öğrenci tabanlı girişimcilere İngiltere’de istihdam olanağı yaratmayı amaçlayan bir vize programı olarak öne çıkar. Kişilere İngiltere’deki iş olanaklarından faydalanma olanağı sunmasının yanı sıra Tier 1 üniversite mezunu girişimci vizesi aynı zamanda kendi işini kurma imkanı da verir.

Bu vizenin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına İngiltere’deki Yüksek öğretim kurumlarından kişinin onay alması gerekmektedir. Süresi 1 yıl olan bu vize uygulaması, kişiye sponsor olan eğitim kurumunun süresini uzatması halinde  1 sene daha uzatılabilir.

İngiltere Tier 1 Yatırımcı Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere Tier 1 yatırımcı vizesi için başvuru yapacak olan kişilerin öncelikli olarak yatırım yapabilecek yeterlilikte sermayelerinin olduğunu ispatlamaları gerekmektedir. İngiltere Tier 1 yatırımcı vizesi başvuru koşulları arasında, bu vize türü için başvuru yapacak olan kişilerin öncelikli olarak maddi varlıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra “England Investor Visa” olarak da adlandırılan İngiltere yatırımcı vizesi için başvuru yapacak olan şahısların, İngiltere’ye minimum 2 milyon sterlin tutarında yatırım sokacaklarını garanti etmeleri gerekmektedir. Bu meblağ garantisi ile birlikte İngiltere kamu sektörü ya da özel sektörü kapsamında geçerli olan standartların yerine getirileceği de yetkili kurumlara beyan edilmelidir.

İngiltere Tier 1 Olağanüstü Yetenekliler Vizesi Ne Demektir?

İngiltere Tier 1 olağanüstü yetenekliler vizesi, yetenek sahibi girişimci statüsünde olan kişilerin İngiltere’de istihdamını hedefleyen bir vize programı olarak öne çıkar.

Bu program kapsamında fen bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, sanat, dijital teknolojiler gibi alanlarda olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu ispatlayan kişiler bahsi geçen İngiltere vize türü ayrıcalıklarından faydalanabilir. Kişilerin bu yetkinliklerin ve yeterliliklerini ispatlayabilmeleri adına Tier 1 Puanlama sistemi olarak nitelendirilen bir sisteme tabii tutulmaları ve bu sistem kapsamında yeterli seviyede puan almaları gerekmektedir.

İngiltere Tier 1 Puanlama Sistemi Nedir?

Birleşik Krallık hükümeti, Tier 1 olağanüstü yetenekliler vizesi başvurusu yapacak olan kişilerin doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi adına bir puanlama sistemi devreye sokmuştur. Bahsi geçen puanlama sistemi, kişilerin Tier 1 vizesi için gerekli olan koşulları karşılayıp karşılayamadıklarının anlaşılması adına nihai denetleme mekanizması olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda kişilerin Tier 1 vizesi için uygun olduklarını kanıtlayabilmeleri adına puanlama sistemi üzerinden en az 75 puan almaları gerekmektedir.

Tier 1 Puanlama Sistemine Nereden Dahil Olunur?

Tier 1 puanlama sistemine dahil olacak olan kişilerin öncelikli olarak Online olarak yapılacak olan başvuru yapmaları gerekmektedir. Online olarak tabii tutulan değerlendirme sayesinde katılımcıların yeterlilik düzeyleri belgelenmiş olmakla birlikte başvuru için sonraki aşamaya geçme hakkı elde ederler. Tüm bunların yanı sıra yeterli dereceyi elde etmiş olan şahısların sonraki aşamada yeterliliklerini elde edecekleri yeterlilik belgeleri ile yetkili mercilere beyan etmeleri gerekmektedir.

Tier 1 Puanlaması Kapsamında Başarılı Sayılabilmek İçin Gerekli Olan Kriterler Nelerdir?

Tier 1 puanlaması kapsamında değerlendirmeye katılacak olan şahısların her şeyden önce İngilizce yeterlilik seviyelerinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu bağlamda başvuru yapacak olan kişiler TOEFL, IELTS gibi sınav sonuçları ile başvurularını detaylandırarak sonraki aşamalar için yeterliliklerini ispatlayabilirler.

Puanlamaya dahil olacak kişilerin puanlama sistemi ile alakalı dikkat etmeleri gereken noktalar arasında konuşma, yazma, okuma, gramer gibi alanlarda tam yetkinliğe sahip olmaları zorunluluğudur. Bu koşulu yerine getirmeyen başvuranlar Tier 1 puanlaması kapsamında değerlendirmeye alınmayacak olup sonraki aşamalara geçme şansını da kaybedeceklerdir.

Tier 1 vizesine başvuru yapacak olan şahısların bu noktada  CEFR seviyesi B1 olmak üzere asgari 4.0 düzeyinde geçerliliği olan puan aldıklarına dair orijinal sertifikaya sahip olmalıdırlar.

Tier 1 Başvuruları Hakkında Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngiltere Tier 1 vizesi için başvuru yapacak kişilerin gerekli olan evrakları, başvuru kriterleri kapsamında tamamlamaları ile resmi kurumlara müracaatları haricinde üzerinde durulması gereken birçok prosedür ve uygulama da bulunmaktadır. Tier 1 vize başvurusu yapacak olan kişilerin, başvuru yapacakları Tier 1 kategorisi özelinde dikkat edilmesi gereken etkenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Biometrik Verilerin Beyanı

Diğer vize kategorilerinde olduğu gibi İngiltere Tier 1 vizesi kapsamında da biometrik verilerin beyanı son derece önemlidir. Vize başvurusu yapacak olan kişiler yüz fotoğraflarını ve parmak izi gibi verilerini resmi kurumlara, sınırları vize başvuru kriterleri kapsamında belirlenmiş olan prosedürler gereği ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • İngilizce Olmayan Vize Başvuru Evrakları İçin Noter Tasdikli Tercümelerin Yapılması

İngiltere Tier 1 vize başvuruları kapsamında, başvuranların tüm belgelerinin İngilizce olma zorunluluğu yakın bir zamanda yürürlüğe giren prosedürler arasında yer alır. Bununla birlikte başvuran kişilerin; vatandaşlık belgesi, tapu ya da ruhsat kaydı gibi yabancı dil ibrazı mümkün olmayan evrakları tercüme edilmiş kopyaları ile birlikte ibraz etmeleri zorunluluğu mevcuttur.

Bu noktada, vize başvurusu yapacak kişilerin yabancı dil ibrazı mümkün olmayan evrakları, yeminli tercüme bürolarına tercüme ettirdikten sonra noter tasdikli bir şekilde başvuru evrakları arasına eklemeleri zorunluluğu mevcuttur.

Aynı şekilde eklenecek olan belgeler arasında tercümeyi yapan kişinin ıslak imzası ya da mührünü de kapsayan çevrinin aslında uygun ve doğru bir şekilde yapıldığını beyan eden yeminli ifadesinin yanı sıra tercümanın adresi ile iletişim bilgilerini kapsayan evraklar da yer almalıdır.

  • Sponsorlu Gidecek Olan Şahısların Eğitim Kurumları Tarafından Sağlanan Onayı İbrazı

Birleşik Krallık sınırları içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir yüksek öğretim kurumundan sponsorluk ya da burs alarak Tier 1 vizesinden yararlanacak olan başvuranın, başvurunun 3 ay öncesinde sponsor ya da bursu sağlayan eğitim kurumu tarafından  onaylanmış evraklarını barındırması son derece önemlidir. Bu doğrultuda Tier 1 vizesi için başvuru yapacak olan kişilerin bu onayları, başvurunun minimum üç ay öncesine takvimlenmiş bir şekilde başvuru belgeleri arasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • Diploma Denkliğinin Bulundurulması

Tier 1 vizebaşvurusu esasında bir diğer öncelikli prosedür de kişilerin mezun oldukları eğitim kurumlarından, Birleşik Krallık standartlarında kabul gören diplomalar almış olmalarıdır. Eğer kişilerin diplomaları Birleşik Krallık eğitim kurumlarınca tanımlanamayan bir diploma ise bu diplomanın denklik işlemlerinin yapılması ve başvuru evrakları arasında geçerliliği ispatlanmış denklik belgelerinin eklenmesi de zorunludur.

İngilter Tier 1 Online Başvuru İşlemleri Hakkında

“İngiltere Tier 1 vizesi online başvuru nasıl yapılır?” sorusuna çeşitli yanıtlar vermek mümkün. Bu noktada kişilerin özellikle Birleşik Krallık hükümeti, başkonsolosluk ya da büyükelçilik organları tarafından yetkilendirilmiş olan online kanallar üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Akredite statüsüne sahip olan seyahat acenteleri tarafından organize edilen Tier 1 Online başvuru işlemleri, vize kaydı yaptıracak olan şahsın ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını ifade eder.

İngiltere Tier 1 Online başvuru işlemleri tamamlanınca kişiler, detaylandırılmış evrakların listesini içeren bir e-posta alırlar. Bu e-postayı takriben kişilerin vize başvuru ücretlerinin tahsilatı için 3D Secure sistemi ile korunan ödeme sistemlerine yönlendirmeleri yapılır. Ödeme işlemlerinin tamamlanmasına takriben kişiler e-posta üzerinden randevu tarihi ve diğer detayları içeren bir e-posta alırlar.

Online İngiltere vize başvurusu sonrasında kişinin gerekli evrakları doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmesi adına “İngiltere vize başvuru danışmanlığı” gibi hizmetlerden yararlanması sağlıklı olacaktır. Başvuru yapacak olan kişinin süreci doğru yönetebilmesi adına son derece yararlı olan vize danışmanlığı hizmeti sayesinde, süreç boyunca atılacak olan yanlış adımlar minimum seviyeye indirilmiş olur.

İngiltere Tier 1 Vizesi Hakkında S.S.S

İngiltere Tier 1 Vizesi Nedir?

İngiltere Tier 1 (Yatırımcı) vizesi, başvuran yatırımcılara İngiltere'de kendi işlerini kurma olanağı tanımaktadır. İngiltere'de 12 ay içerisinde 183 gün yaşama şartı ve yatırımcının sermayesini geri alma hakkı, İngiltere Tier 1 (Yatırımcı) Vizesinin genel koşullarındandır. Tier 1 (Yatırımcı) vizesine başvurmak isteyen yatırımcıların uyması gereken belirli kurallar vardır.

İngiltere Tier 1 Vizesine Kimler Başvuru Yapabilir?

İngiltere Tier 1 yatırımcı vizesine yabancı yatırımcılar ve finansal sponsorluğa sahip öğrenciler başvuruda bulunabilir.

İngiltere Tier 1 Vizesi Evrakları Nelerdir?

Başvuru yapacak olan yatırımcıların, mevcut pasaport veya diğer geçerli seyahat dokümanına sahip olduğunu gösterme yükümlülükleri vardır. Adayların vize işlemleri için pasaportlarında en az bir boş sayfaya sahip olmaları gerekmektedir. Eğer adaylar İngiliz hükümetinin listesinde olan Tüberküloz testi yaptırılması gereken bir ülkeden geliyorsa tüberküloz test sonuçlarını başvuru dokümanlarına eklemeleri gerekmektedir. Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın başvuru adaylarının son 10 yıl içerisinde 1 yıl veya 1 yıldan fazla kaldıkları ülkeden alınan sabıka kaydı belgesi bir başka verilmesi gereken dokümanlar arasındadır. Ek olarak, bütün başvuran yatırımcıların yatırım fonlarının kanıtları dokümanlar arasında yer almalıdır. Dokümanların hepsinin İngilizce olma zorunluluğu vardır. İngilizce olmayan dokümanların yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmesi gerekmektedir.

İngiltere vize ücretleri sayfamızı ziyaret ediniz.