İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi Hakkında

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi Hakkında

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi Hakkında

İngiltere Tier 4 vizesi, İngiltere’de kısa süreli ya da dönemlik olarak çalışacak olan şahısların yanı sıra sivil toplum örgütlerinde ya da hayır kuruluşlarında çalışmak üzere İngiltere’ye giden şahıslara verilen bir vize türü olarak öne çıkar.

Detayları İngiltere Sınır Dairesi ve bu daireye bağlı olan birimler tarafından şekillendirilen bir vize türü olan Tier 5 vizesi kapsamında kişiler, kısa dönemli çalışma vizesi hizmetlerinden yararlanma imkanı elde edebilirler.

Ancak Türkiye’de İngiltere Tier 5 vizeleri için yapılacak olan başvurular İngiltere Konsolosluğu tarafından kabul edilmektedir. Bu yüzden Tier 5 vizesi için başvuru yapacak olan kişilerin, başvurularını İngiltere Başkonsolosluğu tarafından yetkilendirilmişi olan seyahat acentelerine önceden randevu olarak yapmaları gerekmektedir.

Akredite edilmiş seyahat acenteleri, Tier 5 vize başvuruları ile alakalı tüm detaylara hakim olmakla birlikte başvuru yapacak olan kişiyi asiste edebilecek profesyonelliğe ve yetkinliğe sahip kuruluşlar olarak da öne çıkarlar.

İngiltere Tier 5 Vize Kategorileri

İngiltere Tier 5 vize kategorileri genel olarak geçici çalışma izni başlığı altında toplanmaktadırlar. Farklı çalışma disiplinlerinin yararlanabileceği esnekliğe sahip olan Tier 5 vizeleri, genel olarak 5 kateegori altında sınıflandırılmıştır.

  • İngiltere Tier 5 Geçici Çalışan Sanatçı Sporcu Vizesi

İngiltere Tier 5 geçici çalışan vizesi, genel olarak kısa süreli bir iş nedeniyle İngiltere’ye seyahat etmek zorunda olan kişilere tanımlanan bir vize formatıdır.

Özellikle etkinlik ya da müsabaka amacıyla İngiltere’ye gitmek zorunda olan sporcuların yanı sıra İngiltere’de geçici sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen sanatçılar da Tier 5 geçici çalışan vizesi kapsamından faydalanabilmektedir.

  • İngiltere Tier 5 Hayır İşleri Geçici Çalışan Vizesi

İngiltere Tier 5 vizesi, hayır işleri ve sivil toplum kuruluşları ile alakalı meseleler gibi öncelikleri olan kişiler için de ideal bir vize türü olarak öne çıkar.

Bu doğrultuda Tier 5 vizesi, İngiltere’de hayır amacı ya da sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esasınca çalışan kişilerin yararlanabileceği bir vize türü olarak da tanımlanabilmektedir.

  • Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi Din Adami

İngiltere’de teolojik amaçlarla ya da dini meseleler nedeniyle bulunacak olan kişilerin de yararlandığı Tier 5 vizesi, özellikle dini kuruluşlarda çalışacak olan kişilerin başvuru yapabileceği bir vize türü olarak da öne çıkar.

  • Tier 5 Devlet Onaylı Değişim Programı Kapsamında Değerlendirilen Geçici İngiltere Vizesi

Birleşik Krallık kapsamındaki İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler gibi ülkelerden birine seminer, kısa süreli eğitim, toplantı gibi bilgi birikimini ve deneyim paylaşımı amacıyla giden kişiler için de Tier 5 öncelikli vize türüdür.

Bunun yanı sıra İngiltere’deki eğitim kurumlarında ya da şirketlerde maksimum üç ay süreyle staj yapacak olan kişiler de bu vize kapsamının sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabilmektedirler.

  • Tier 5 Uluslararası Antlaşma Kapsamında Değerlendirilen İngiltere Vizesi

Milletler arası hukuk standartları tarafından şekillendirilmiş olan kurallarca İngiltere’de sözleşmeli çalışmak isteyen kişiler Tier 5 vizesinden yararlanabilirler.

Hizmet ticareti olarak da adlandırılan endüstri işçileri, diplomatik evlerdeki hizmetçi, bakıcı gibi işçiler de bu vize türünün sağlamış olduğu olanaklardan faydalanabilmektedirler.

Tier 5 İngiltere Vizesi Puanlama Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi ile alakalı prosedürlerde olduğu gibi Tier 5 prosedürlerinde de vize başvurusu yapan kişileri değerlendirmek adına puanlama sistemi dikkate alınır.

Tier 5 vize başvuruları kapsamında değerlendirilen puanlama sisteminde de 40 puan, başvurunun geçerli sayılması için minimum düzeydeki puan olarak baz alınır.

Tier 5 Puanlama Sistemi

Tier 5 Puanlama sistemi gereğince başvuru yapanların yetkili kurumlardan olumlu yanıt alabilmeleri adına 40 puanı tamamlamaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda puana dayalı sistem gereğince başvuru sürecinde tamamlanması gereken bazı adımlar diğerlerine göre daha fazla önem derecesine sahiptir.  Tier 5 puanlama sistemi kapsamında önem derecesi yüksek olan başvuru adımları şu şekildedir:

  • Kişilere Özel Olarak Yollanan Resmi Kabul Mektubu: 30 Puan

Puana dayalı sistem uygulaması kapsamına Tier 5 vize başvurusu yapacak olan kişilerin en öncelikli olarak en önemli puan kaynaklarından biri kişiyi davet eden organizasyonun resmi kabul mektubudur.

COS Belgesi olarak da adlandırılan bu belgenin mevcudiyeti ve ibrazı, Tier 5 vize başvurusunun olumlu yanıt alabilmesi açısından büyük avantaj sağlar. Bu belge aynı zamanda sponsor olan kurumun, İngiltere’ye seyahat edecek olan kişiye destek verdiğinin ispatı olarak da kabul edilir.

  • Seyahat Masraflarının Mevcudiyeti: 10 Puan

Tier 5 vize başvuruları aşamasında dikkat edilen bir diğer etken, seyahat masraflarının mevcudiyetini ispatlayan banka hesap dökümleridir.

Başvuru sürecinde kullanılan banka hesap dökümü gibi finansal evrakları teslim eden kişiler bir diğer önemli etken olan  adımı da tamamlamış olur.

İngiltere Vize 2021

İngiltere vize 2021 yılında umuma mahsus, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için tüm seyahatlerinde; diplomatik pasaport türüne sahip olan kişiler için ise 90 günden uzun olacak ya da turistik amaç taşımayan ziyaretlerinde zorunludur.

İngiltere Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar 2020

Geçerli nitelikleri karşılayan pasaport, seyahat sağlık sigortası, otel ve uçak rezervasyonları, vize ücreti dekontu, başvuru formu, başvuru dilekçesi, 2 adet biyometrik fotoğraf, varsa davetiye, mesleki belgeleriniz, seyahatiniz boyunca ödemelerinizi nasıl yapacağınızı sunan belgeler, tam vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus kağıdı fotokopisi şeklindedir.

İngiltere Vizesi Gerekli Evraklar

İngiltere vizesi almak isteyen kişiler temel olarak önce pasaport, iki adet biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, maddi duruma ilişkin belgeler, banka hesap dökümü, seyahate ilişkin tüm rezervasyonlar, vize ücreti ödemesi, başvuru formu ve dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kaydı ve vize türüne ilişkin diğer belgelerdir.

Give a Comment

Call Now ButtonAcil Vize