Yazılar

İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İngiltere vize reddi bilgisi

İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İngiltere vize başvuruları kapsamında uygulanan tüm prosedür ve uygulamalar, Birleşik Krallık hükümet organları, İngiltere Konsolosluğu ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenen kriterlerce yürütülür.

İngiltere vize başvuru süreçlerinde dikkate alınan kriterler, Birleşik Krallık hükümet organları tarafından temellendirilen yasalarca sınırlandırılmış olup yine Birleşik Krallık resmi organlarınca denetlenmektedir.

Prosedürler açısından en zorlayıcı vize türleri arasında yer alan İngiltere vize başvuruları, başvuru sürecindeki gerekliliklerle alakalı en ufak aksiliklerin yaşanması durumunda ret edilebilmektedir. Belgelerin eksik olması, yanlış beyan gibi nedenlerden kaynaklanabilen İngiltere vize reddi, aynı şekilde diplomatik sebepler dolayısıyla da yaşanabilir.

İngiltere Vize Reddi Hangi Durumlarda Yaşanır?

İngiltere vize reddi genel olarak belgelerin eksik teslim edilmesi, yanlış İngiltere vize türü ya da kategorisine başvuru yapma, yanıltıcı evrak teslimi ve benzeri sebeplerden kaynaklanabilmektedir.

İngiltere vize için gerekli belgeler ve evrakların tamamlanamaması, yanlış mercilere başvuru yapma gibi etkenler de İngiltere vize reddi yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Durumun daha net anlaşılabilmesi adına İngiltere vize reddi ile sonuçlanan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İngiltere Vize Başvuru Süreci Eksik Evrak Beyanı

Birleşik Krallık Başkonsolosluk verilerine göre, İngiltere vize reddi ile karşılaşanların büyük bir çoğunluğu eksik ya da yanlış belge teslimi yapmaktadır.

  • Yanlış veya Kasıtlı Yanıltıcı Beyan

İngiltere vize başvuru merkezi ve benzeri yetkili kurumlara başvuru yapanların birçoğu, yanlış ya da kasıtlı şekilde yanıltıcı beyan vermekten dolayı İngiltere vize reddi ile karşılaşmaktadır.

  • İngiltere Vize Türü ya da Kategori Yanlışları

İngiltere vize için gerekli belgeleri doğru bir şekilde tamamlayanların birçoğu vize başvuru süreci kapsamında yanlış vize türüne başvuru yapmaktadırlar.

  • Sahte ya da Doğru Olmayan Bilgilerin Beyanı

İngiltere vize başvuruları kapsamında sahte bilgilerin beyan edilmesi de vize reddi yaşanmasına neden olabilmektedir.

İngiltere Vize Reddi ile Karşılaşmamak Adına Nelere Dikkat Edilmeli?

İngiltere vize başvuru süreçlerinde kişilerin İngiltere vize belgeleri ya da vize başvuru evraklarını usulüne uygun teslim edebilmek dikkat edilmesi gereken en önemli önceliklerden biri. Bunun yanı sıra İngiltere hükümeti, kişilerin eksik ya da hatalı beyanlarını bilinçli yapılmış olarak değerlendirebilmekte ve nedenle vize reddi verebilmektedir.

Durum böyle olunca İngiltere vize başvurusu yapacak kişilerin, yetkili kurumlara verecekleri beyanların eksiksiz ve doğru olması hayati önem taşır. Aksi halde vize başvurusu kapsamında en ufak bir hata İngiltere vize reddi ile sonuçlanacak ve kişinin 10 yıla varan zaman zarfında başvuru cezası almasına neden olacaktır.

İngiltere Vize Reddi ile Karşılaşanlar Ne Yapabilir?

İngiltere vize başvurusu süreçlerinde insani ya idari aksiliklerden dolayı vize reddi sorunu ile karşılaşanlar bir takım prosedürlerden faydalanabilirler. İngiltere vize gerekli evraklar ve belgelerin teslim edilmesi ile alakalı hatalardan dolayı, vize reddi alanlar bu retlere itiraz etme hakkına sahiptirler. İngiltere vize reddi kapsamında verilen cevapların tamamı; başvuru süreçlerindeki bir eksikliğin ya da kişinin hatası sonucu verilmektedir.

Aynı şekil vize reddi alan kişiler, resmi kurumlardan başvurularının neden geçersiz olduğuna dair bir dilekçe alırlar. Bu dilekçede, başvurunun hangi gereklilikleri yerine getirmediği hakkında unsurlar bulunur.

Eğer kişi verilen dilekçede, başvurunun geçersizliğine dair gösterilen unsurların yersiz olduğunu düşünüyorsa, İngiltere hükümeti başvuru yapana itiraz hakkı tanımaktadır.

Kişiler bu itiraz haklarını kullanarak yeniden değerlendirme talep edebilir. Bu süreç doğrultusunda İngiltere vize danışmanlığı ve benzeri hizmetlerden yararlanarak alınan ret cevabının iyi analiz edilmesi, kişilere itiraz sürecinde büyük fayda sağlayacaktır.

Yeniden Değerlendirme (Re-Consideration) Başvurusu Nedir?

Yeniden değerlendirme başvurusu, özellikle belge ve evrak eksiğinden dolayı İngiltere vize reddi alanların yararlanabileceği bir opsiyondur.

İngiltere vizesi yeniden değerlendirme başvurusu yapacak olan kişilerin yetkili İngiltere vize merkezleri ya da kuruluşlarından aldıkları ret dilekçesinde, gerekçe olarak evrak eksikliği belirtildiyse yeniden değerlendirme süreci başlatılabilir. Evrakların tam olması durumunda karşılaşılan vize reddi gibi yaptırımlar ise kişiyi idari itiraz gibi daha diplomatik süreçlere yönlendirir.

İngiltere Vize Reddi İçin İdari İtiraz Hakkı

İngiltere vize başvurusu yapan kişi, aldığı ret cevabından idari memurları ya resmi görevlileri sorumlu tutuyorsa, idari itiraz hakkı kullanılabilir.

Genel olarak idari itiraz hakkı, kişinin resmi olarak sürecin yeniden denetlenmesini talep ettiği bir haktır. Bu doğrultuda, kişi profesyonelce hazırlanmış vize reddi itiraz dilekçesi ile resmi kurumlardan sürecin yeniden gözden geçirilmesini isteyebilir.

İngiltere Vize Reddi İtiraz Davaları

İnsan haklarının ihlali ve Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine aykırı vize reddi durumlarında daha hukuki itiraz süreçleri başlatılabilir. İngiltere devlet organlarınca bazı vize türlerine sahip olan kişiler, bu gibi durumlarda İngiltere Göçmenlik Mahkemesi’nde imtiyaz hakkına sahip olurlar.

Kişi, insan hakları ihlali olduğunu düşündüğü durumlarda yüksek mahkemenin gözetiminde İngiltere vize reddi itirazı yapabilir.

İtiraz Hakkı Tanınmış Olan İngiltere Vize Türleri Hangileridir?

  • Turist kapsamında değerlendirilen vizeler
  • Maksimum altı ay olacak şekile İngiltere’de öğrencilik vizesine başvuru yapanlar
  • Eğitim süresi sınırı olmaksızın İngiltere’de öğrenci statüsünde bulunanlar
  • Özellikle İngiltere’de ortaöğretim ve yükseköğretim amacıyla eğitim görmek için başvuru yapanlar
  • İngiltere Göçmenlik kurumu başta olmak üzere, Avrupa Birliği Göçmen politikaları kapsamında hakka sahip olanlar

Not: İngiltere vize başvurusu hakkına sahip olup da itiraz hakkına sahip olmayan kişiler 1998 İngiltere İnsan Hakları Yasası kapsamında itiraz hakkı edinebilmektedir.

İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? S.S.S

İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

İngiltere vize reddi kararı verilmesinin en önemli nedeni eksik ya da hatalı evrak verilmesidir. Bunun yanında adli sicil kaydı bulunanlar, daha önce sınır dışı edilen kişiler, yeterli mali gücü olmayanların vize talepleri de reddedilebilir.

Ingiltere vize reddi pasaporta işlenir mi?

Hayır, İngiltere vize reddi pasaporta işlenmez; ancak ret bilgileri Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı veri tabanında saklanır.

İngiltere Vize Red Geldi Ne Yapmalıyım?

Ret kararı iletilen kişilerin dilekçe yoluyla itiraz oluşturma hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreci, başvuruları aksatacağı ve seyahat planlamasını geciktireceğinden genellikle yeniden başvuru yolu tercih edilmektedir. Ret alan kişiler, başvuru dosyasındaki eksikleri tamamlayarak yeniden başvuru yapma yoluna gidebilir.

İngiltere Vize ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.