İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İngiltere vize reddi bilgisi

İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İngiltere vize başvuruları kapsamında uygulanan tüm prosedür ve uygulamalar, Birleşik Krallık hükümet organları, İngiltere Konsolosluğu ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenen kriterlerce yürütülür.

İngiltere vize başvuru süreçlerinde dikkate alınan kriterler, Birleşik Krallık hükümet organları tarafından temellendirilen yasalarca sınırlandırılmış olup yine Birleşik Krallık resmi organlarınca denetlenmektedir.

Prosedürler açısından en zorlayıcı vize türleri arasında yer alan İngiltere vize başvuruları, başvuru sürecindeki gerekliliklerle alakalı en ufak aksiliklerin yaşanması durumunda ret edilebilmektedir. Belgelerin eksik olması, yanlış beyan gibi nedenlerden kaynaklanabilen İngiltere vize reddi, aynı şekilde diplomatik sebepler dolayısıyla da yaşanabilir.

İngiltere Vize Reddi Hangi Durumlarda Yaşanır?

İngiltere vize reddi genel olarak belgelerin eksik teslim edilmesi, yanlış İngiltere vize türü ya da kategorisine başvuru yapma, yanıltıcı evrak teslimi ve benzeri sebeplerden kaynaklanabilmektedir.

İngiltere vize için gerekli belgeler ve evrakların tamamlanamaması, yanlış mercilere başvuru yapma gibi etkenler de İngiltere vize reddi yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Durumun daha net anlaşılabilmesi adına İngiltere vize reddi ile sonuçlanan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İngiltere Vize Başvuru Süreci Eksik Evrak Beyanı

Birleşik Krallık Başkonsolosluk verilerine göre, İngiltere vize reddi ile karşılaşanların büyük bir çoğunluğu eksik ya da yanlış belge teslimi yapmaktadır.

 • Yanlış veya Kasıtlı Yanıltıcı Beyan

İngiltere vize başvuru merkezi ve benzeri yetkili kurumlara başvuru yapanların birçoğu, yanlış ya da kasıtlı şekilde yanıltıcı beyan vermekten dolayı İngiltere vize reddi ile karşılaşmaktadır.

 • İngiltere Vize Türü ya da Kategori Yanlışları

İngiltere vize için gerekli belgeleri doğru bir şekilde tamamlayanların birçoğu vize başvuru süreci kapsamında yanlış vize türüne başvuru yapmaktadırlar.

 • Sahte ya da Doğru Olmayan Bilgilerin Beyanı

İngiltere vize başvuruları kapsamında sahte bilgilerin beyan edilmesi de vize reddi yaşanmasına neden olabilmektedir.

İngiltere Vize Reddi ile Karşılaşmamak Adına Nelere Dikkat Edilmeli?

İngiltere vize başvuru süreçlerinde kişilerin İngiltere vize belgeleri ya da vize başvuru evraklarını usulüne uygun teslim edebilmek dikkat edilmesi gereken en önemli önceliklerden biri. Bunun yanı sıra İngiltere hükümeti, kişilerin eksik ya da hatalı beyanlarını bilinçli yapılmış olarak değerlendirebilmekte ve nedenle vize reddi verebilmektedir.

Durum böyle olunca İngiltere vize başvurusu yapacak kişilerin, yetkili kurumlara verecekleri beyanların eksiksiz ve doğru olması hayati önem taşır. Aksi halde vize başvurusu kapsamında en ufak bir hata İngiltere vize reddi ile sonuçlanacak ve kişinin 10 yıla varan zaman zarfında başvuru cezası almasına neden olacaktır.

İngiltere Vize Reddi ile Karşılaşanlar Ne Yapabilir?

İngiltere vize başvurusu süreçlerinde insani ya idari aksiliklerden dolayı vize reddi sorunu ile karşılaşanlar bir takım prosedürlerden faydalanabilirler. İngiltere vize gerekli evraklar ve belgelerin teslim edilmesi ile alakalı hatalardan dolayı, vize reddi alanlar bu retlere itiraz etme hakkına sahiptirler. İngiltere vize reddi kapsamında verilen cevapların tamamı; başvuru süreçlerindeki bir eksikliğin ya da kişinin hatası sonucu verilmektedir.

Aynı şekil vize reddi alan kişiler, resmi kurumlardan başvurularının neden geçersiz olduğuna dair bir dilekçe alırlar. Bu dilekçede, başvurunun hangi gereklilikleri yerine getirmediği hakkında unsurlar bulunur.

Eğer kişi verilen dilekçede, başvurunun geçersizliğine dair gösterilen unsurların yersiz olduğunu düşünüyorsa, İngiltere hükümeti başvuru yapana itiraz hakkı tanımaktadır.

Kişiler bu itiraz haklarını kullanarak yeniden değerlendirme talep edebilir. Bu süreç doğrultusunda İngiltere vize danışmanlığı ve benzeri hizmetlerden yararlanarak alınan ret cevabının iyi analiz edilmesi, kişilere itiraz sürecinde büyük fayda sağlayacaktır.

Yeniden Değerlendirme (Re-Consideration) Başvurusu Nedir?

Yeniden değerlendirme başvurusu, özellikle belge ve evrak eksiğinden dolayı İngiltere vize reddi alanların yararlanabileceği bir opsiyondur.

İngiltere vizesi yeniden değerlendirme başvurusu yapacak olan kişilerin yetkili İngiltere vize merkezleri ya da kuruluşlarından aldıkları ret dilekçesinde, gerekçe olarak evrak eksikliği belirtildiyse yeniden değerlendirme süreci başlatılabilir. Evrakların tam olması durumunda karşılaşılan vize reddi gibi yaptırımlar ise kişiyi idari itiraz gibi daha diplomatik süreçlere yönlendirir.

İngiltere Vize Reddi İçin İdari İtiraz Hakkı

İngiltere vize başvurusu yapan kişi, aldığı ret cevabından idari memurları ya resmi görevlileri sorumlu tutuyorsa, idari itiraz hakkı kullanılabilir.

Genel olarak idari itiraz hakkı, kişinin resmi olarak sürecin yeniden denetlenmesini talep ettiği bir haktır. Bu doğrultuda, kişi profesyonelce hazırlanmış vize reddi itiraz dilekçesi ile resmi kurumlardan sürecin yeniden gözden geçirilmesini isteyebilir.

İngiltere Vize Reddi İtiraz Davaları

İnsan haklarının ihlali ve Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine aykırı vize reddi durumlarında daha hukuki itiraz süreçleri başlatılabilir. İngiltere devlet organlarınca bazı vize türlerine sahip olan kişiler, bu gibi durumlarda İngiltere Göçmenlik Mahkemesi’nde imtiyaz hakkına sahip olurlar.

Kişi, insan hakları ihlali olduğunu düşündüğü durumlarda yüksek mahkemenin gözetiminde İngiltere vize reddi itirazı yapabilir.

İtiraz Hakkı Tanınmış Olan İngiltere Vize Türleri Hangileridir?

 • Turist kapsamında değerlendirilen vizeler
 • Maksimum altı ay olacak şekile İngiltere’de öğrencilik vizesine başvuru yapanlar
 • Eğitim süresi sınırı olmaksızın İngiltere’de öğrenci statüsünde bulunanlar
 • Özellikle İngiltere’de ortaöğretim ve yükseköğretim amacıyla eğitim görmek için başvuru yapanlar
 • İngiltere Göçmenlik kurumu başta olmak üzere, Avrupa Birliği Göçmen politikaları kapsamında hakka sahip olanlar

Not: İngiltere vize başvurusu hakkına sahip olup da itiraz hakkına sahip olmayan kişiler 1998 İngiltere İnsan Hakları Yasası kapsamında itiraz hakkı edinebilmektedir.

İngiltere Vize Reddi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? S.S.S

İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

İngiltere vize reddi kararı verilmesinin en önemli nedeni eksik ya da hatalı evrak verilmesidir. Bunun yanında adli sicil kaydı bulunanlar, daha önce sınır dışı edilen kişiler, yeterli mali gücü olmayanların vize talepleri de reddedilebilir.

Ingiltere vize reddi pasaporta işlenir mi?

Hayır, İngiltere vize reddi pasaporta işlenmez; ancak ret bilgileri Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı veri tabanında saklanır.

İngiltere Vize Red Geldi Ne Yapmalıyım?

Ret kararı iletilen kişilerin dilekçe yoluyla itiraz oluşturma hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreci, başvuruları aksatacağı ve seyahat planlamasını geciktireceğinden genellikle yeniden başvuru yolu tercih edilmektedir. Ret alan kişiler, başvuru dosyasındaki eksikleri tamamlayarak yeniden başvuru yapma yoluna gidebilir.

İngiltere Vize ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

İngiltere oturum ve çalışma izni bilgisi

Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

İngiltere üzerinden Türkiye’de çalışma izni ya da oturum başvurusu yapacak olan İngiltere vatandaşlarının yabancılık çekmemeleri adına danışmanlık ve benzeri hizmet sağlayan birçok kaynak mevcuttur.

Bahsi geçen kaynaklar sayesinde İngiltere üzerinden Türkiye’ye gelecek olan kişiler Türkiye’deki yaşan koşullarına, kültüre ve dil kullanımına dair detayları inceleyebilme şansına sahiptirler.

Türkiye’de çalışma izni için başvuru yapacak olan İngiltere vatandaşlarının aynı şekilde Türkiye’deki iş ortamı ya da çalışma koşulları ile alakalı bilgi almalarına olanak veren bu kaynaklar, çalışma izni, istisnai çalışma izni, ev işleri, evlilik çalışma izni, eğitim sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü, eğitim sektörü gibi birçok dalda detaylandırılmış bilgiler içermektedir. Bahsi geçen kaynakların sıralaması da aşağıdaki gibidir:

İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İznine İlişkin Önemli Detaylar

4817 sayılı Türkiye’de Çalışmak isteyen yabancı kişilere ilişkin kanun sınırları çerçevesinde, başvuru yapacak olan yabancı devlet vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir organizasyon ya da kurumda çalışabilmesi adına çalışma izni alması gerekmektedir.

Bahsi geçen izin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde verilir. Eğer başvuru yapacak olan kişinin çalışma izni 1 ay ile sınırlandırıldı ise bahsi geçen izin süreklilik sağlandığı taktirde uzatılabilme olanağına da sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Çalışma İzni Başvuruları Adresi

Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alabilmek adına başvuru yapmaları gereken adres Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya bu kurum tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır.

Bu bağlamda bahsi geçen kuruma başvuru yapacak olan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen esasları dikkate almaları ve başvurularını bu prosedür ve esaslar çerçevesinde detaylandırmaları gerekmektedir.

Çalışma İzni İptaline İlişkin Detaylar

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışan İngiltere vatandaşlarının, çalışma süreleri boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilen esasları yerine getirmemeleri durumunda çalışma izni iptali durumu ortaya çıkabilmektedir.

Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapacak olan kişilerin, başvurularında ya da ibraz edilen belgelerde eksik olması durumunda da çalışma iptali gibi durumlar ortaya çıkacaktır.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışmak isteyen kişilerin çalışma izni başvurusu sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istenilen gereklilikleri eksiksiz yerine getirmeleri, başvurunun kabulü açısından kritik önem arz eder.

Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni S.S.S

Türkiye'de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye'de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Türkiye'de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni alma işlemleri online sistem üzerinden yapılmaktadır. Göç idaresinin online sitesi üzerinden e-ikamet aracılığı ile oturma izni başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu gerçekleştirmek için e-ikamet sayfasında bulunan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılmalıdır.

İngiltere Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Ankara İngiltere Büyükelçiliği

Ankara İngiltere büyükelçilik iletişim

Ankara İngiltere Büyükelçiliği

Vize işlemlerine dair detaylar da dahil olmakla birlikte İngiltere ve Türkiye arasındaki diplomatik akışın merkezi olan İngiltere Büyükelçiliği, başkentin en merkezi konumlarından biri olan Çankaya’da yer almaktadır.

Türkiye’den gerçekleşen İngiltere vize başvuruları açısından en önemli merkezlerden biri olan Ankara İngiltere Büyükelçiliği, siyasi olarak İngiltere tekelinde olan bir organizasyondur.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Ankara İngiltere Büyükelçiliği ile iletişim kurması gereken her özel ya da tüzel kişi hukuken İngiltere ile muhatap olmuş sayılmaktadır.

İngiltere Büyükelçiliği Adresi:

Çankaya, Şht. Ersan Cd. 46/A, 06680 Çankaya/Ankara

İngiltere Büyükelçiliği  Çalışma Saatleri:

İngiltere Ankara Büyükelçiliği hafta içi her gün Saat: 09.00 – 17.00 arasında konsolosluk hizmeti vermektedir.

İngiltere Büyükelçiliği Tatil Günleri:

New Year’s Day / Yeni Yıl 02 January / Ocak
Good Friday / Paskalya 14 April / Nisan
Easter Monday / Paskalya 17 April / Nisan
Labour Day / Işçi Bayramı 1 May / Mayıs
Privilege Holiday for Queens Birthday / Queens Doğum Günü İçin Ayrıcalık Tatil 26 May / Mayıs
Spring Bank Holiday/ Bahar Bayramı Tatili 29 May / Mayıs
Ramadan Holiday / Ramazan Bayramı 26 June / Haziran
Ramadan Holiday / Ramazan Bayramı 27 June / Haziran
Victory Day / Zafer günü 30 August / Ağustos
Feast of Sacrifice / Kurban Bayramı 31 August / Ağustos
Feast of Sacrifice / Kurban Bayramı 1 September / Eylül
Feast of Sacrifice / Kurban Bayramı 4 September / Eylül
Christmas Day / Noel 25 December / Aralık
Boxing Day / Noel 26 December / Aralık

İngiltere Büyükelçiliği  Ankara Nasıl Gidilir?

“Ankara İngiltere Büyükelçiliği’ne nasıl gidilir?” sorusuna verilecek en detaylı yanıt şu şekildedir:

İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Ankara ilinin Çankaya İlçesinin Çankaya Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Güneşevler mevkisinden hareket eden EGO 408 numaralı Güneşevler-Hasköy-Atakule-Çankaya otobüsleri ile Çankaya semtinde bulunan Ankara İngiltere Büyükelçiliği’ne ulaşım sağlanabilir.

Ankara Oran Sitesi bölgesinden EGO 135 ve EGO 188 numaralı otobüsler ile Çankaya Caddesi’ne ulaşım sağlanmaktadır. Ankara Altınpark istikametinden hareket eden EGO 413 numaralı otobüs ile de Çankaya semtinde bulunan İngiltere Ankara Büyükelçilği’ne ulaşılmaktadır.

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin öncelikli görevi Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki siyasal ve diplomatik ilişkilerin sürdürülmesini sağlamaktır. Bu temel görevin yanı sıra aşağıdaki sorumluluklar da İngiltere Büyükelçiliği yükümlülüğündedir.

 • Diplomatik Hususlar

İngiltere Ankara Büyükelçiliği, öncelikli olarak İngiltere’nin siyasi çıkarlarını ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden yaşamakta olan vatandaşlarını siyasal, diplomatik ve hukuki açıdan temsil eden resmi kuruluştur.

 • İngiltere Vatandaşların Menfaatinin Korunması

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan vatandaşlarının aynı şekilde siyasal, hukuki ve diplomatik çıkarlarını korumak gerektiği taktirde ticari anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesine öncülük etme sorumluluğu da Ankara İngiltere Büyükelçiliği’ne aittir.

 • Hükümetler Arası Politik Dengenin ve İletişimin Sürdürülebilir Şekilde Korunması

Ankara İngiltere Büyükelçiliği’nin bir diğer sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurulan ve akredite edilen İngiltere Ankara Büyükelçiliği, hükümetler bazında kuruluşların ikili ilişkiler nezdinde temas ve müzakerelerini yürütmek.

 • Kültürel, Askeri, Ekonomik, Bilimsel ve Diğer Alanlarda İşbirliğinin Devamlılığının Teminatı

İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Devletleri arasında dostluk ilişkilerinin kurulmasında; siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bilimsel ve diğer alanlarda kurulan ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmak.

 • Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisindeki Gelişmeleri Yakından Takip Etmek ve İlgili Birimlere Rapor Vermek

Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde bulundukları ülkenin gelişmelerini yakından takip etmek, görevleriyle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri merkez ve yurtdışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletmek.

 • Seyahat Etmek İsteyen Kişilerin Vizeleriyle Alakalı İşlemlerin Sağlanması

İngiltere’ye seyahat etmek isteyen kişilerin vize işlemlerini gerçekleştirmek İngiltere Konsolosluğu’nun görevidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Yaşayan İngiliz Vatandaşlarının Resmi İşlerinin Yürütülmesi

Türkiye’de yaşayan İngiliz vatandaşlarının evlenme, doğum, ölüm, nüfus cüzdanı, noter, askerlik, vize, pasaport gibi işlerinin yürütülmesi de İngiltere Ankara Büyükelçiliği idaresinde yürütülür.

British Embassy Ankara Büyükelçiliği Görev Bölgesi Neresidir?

İngiltere Büyükelçiliği görev yeri ,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alan ve sıralaması aşağıdaki gibi yapılan iller kapsamında değerlendirilir:

 • Adana,  Bartın, Bayburt,  Muş, Nevşehir, Niğde, Bingöl, Bitlis, Ardahan, Artvin, Siirt, Adıyaman, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Iğdır, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Tokat, Trabzon, Kırşehir, Konya, Malatya, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ankara, Ağrı, Karaman, Kars, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İçel (Mersin),  Kayseri, Kilis, Mardin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun,  Hakkâri, Hatay (Antakya), Aksaray, Amasya, Batman, Sinop, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak

Ankara İngiltere Büyükelçiliği S.S.S

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Vize İşlemleri Nedir?

Birleşim Krallık Ankara Büyükelçiliği vize başvurularının kabulü, değerlendirmesi ve sonuçlandırmasında en yetkili merkezdir. Uzun süreli İngiltere vizeleri için vize başvuru sahipleri gerekli belgeleri vize başvuru birimine teslim etmelidir.

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Adresi Nedir?

British Embassy Ankara Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya Ankara Türkiye

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Telefon Numarası Nedir?

Büyükelçiliğe ulaşmak için 0312 455 33 44 numaralı telefonu kullanabilir, dilerseniz de 0312 455 33 52 numaralı fax numarasından elçiliğe fax iletebilirsiniz.

İngiltere Ankara Büyükelçiliği web sitesini ziyaret ediniz.

İngiltere vize ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.

 

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul

İngiltere başkonsolosluğu İstanbul iletişim

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul

İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti İngiltere Büyükelçiliği görev ve sorumluluk kapsamında bulunmayan ticari ve diplomatik detaylarla ilgilenen İngiltere’ye ait resmi kuruluştur.

Özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan İngiltere vatandaşlarının diplomatik ve ticari çıkarlarının korunmasını hedefleyen İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu vatandaşların resmi işlemleri kapsamında da onlara yardımcı olma görev ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri ve Diğer Detaylar

İstanbul Başkonsolosluğu iletişim bilgileri ile alakalı detaylar aşağıda verildiği gibidir:

 • İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul Adres

Kamer Hatun, Meşrutiyet Cd. No:34, 34435 TepeBaşı / Beyoğlu

 • İngiltere istanbul Başkonsolosluğunun Telefon

(0212) 334 64 00

 • İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunun Çalışma Saatleri

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu haftaiçi  09.00-13.00 / 14.00-17.00 arasında konsolosluk hizmeti vermektedir.

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’na ait görev ve sorumluluklar, Ankara İngiltere Büyükelçiliği’nin üstlendiği diplomatik ve siyasal misyon kadar kapsamlı olmamakla birlikte onun paylaştığı İngiltere vatandaşlarının çıkarlarının korunması misyonunu da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sınırları Önceden Belirlenmiş Alan İçerisinde Yaşayan İngiltere Vatandaşlarının Ticari ve Hukuki Çıkarlarının Korunması

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu, İngiltere hükümeti ve Ankara Büyükelçiliği tarafından İstanbul ve çevre illerde yaşamakta olan İngiltere vatandaşlarının çıkarlarını korumakla yetkilendirilmiştir.

Diplomatik ve siyasal detaylara fazla odaklanmamakla birlikte İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu daha çok ticari ve hukuki işlemlere odaklanmaktadır.

 • İngiltere’ye Seyahat Etmek İsteyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Seyahat Engellerinin Denetlenmesi

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu yetki alanında bulunan bir diğer önemli sorumluluk da İngiltere’ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat engellerinin denetlenmesidir.

Bu doğrultuda İngiltere’ye seyahat etmek isteyen kişilerin vize ya da pasaportları ile alakalı detaylar genel olarak İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu tarafından denetlenir.

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul S.S.S

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Adresi Nedir?

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Adresi: Kamer Hatun, Meşrutiyet Cd. No:34, 34435 Beyoğlu/İstanbul

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Telefon Numarası Nedir?

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Telefon Numarası: (0212) 334 64 00

İstanbul'da İngiltere Vizesi Nereden Alınır?

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu vize işlemlerini yapmaktadır. Adres: Kamer Hatun, Meşrutiyet Cd. No:34, 34435 TepeBaşı/Beyoğlu Tel: (0312) 455 33 44 Fax: +90 212 334 64 01 E-mail: britembc[email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma, 08.30 – 16.45

İngiltere Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.

 

İngiltere Başkonsolosluğu İzmir

İngiltere başkonsolosluğu İzmir

İngiltere Başkonsolosluğu İzmir

İzmir İngiltere Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti İngiltere Büyükelçiliği sınırları kapsamında bulunmayan ticari ve diplomatik detaylarla ilgilenen İngiltere’ye ait resmi kuruluştur.

Özellikle İzmir çevresinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının siyasal, diplomatik, hukuki ve ekonomik çıkarlarının korunmasını hedefleyen İzmir İngiltere Başkonsolosluğu, vize işlemleri ile de ilgilenir.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsünde bulunan ve İngiltere’ye seyahat etmek isteyen kişilerin vize işlemleri ile alakalı detaylarla da İzmir İngiltere Başkonsolosluğu ilgilenmektedir.

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri ve Diğer Detaylar

İzmir Başkonsolosluğu iletişim bilgileri ile alakalı detaylar aşağıda verildiği gibidir:

 • İngiltere İzmir Konsolosluğu Adresi

Alsancak, 35220 Konak / İzmir

 • İngiltere Krallığı İzmir Konsolosluğunun Telefonu

0534 084 48 68

 • İngiltere İzmir Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Pazartesi, Cuma: 08.30-13.00/14.00-16.45 saatleri arasındadır.

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu, görev ve sorumlulukları açısından Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği kadar resmi ve diplomatik işlemlere odaklanmaz.

Bu doğrultuda İngiltere İzmir Başkonsolosluğu, sınırları daha önceden belirlenmiş olan bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarını çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra aşağıdaki detaylar da İngiltere İzmir Başkonsolosluğu görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

 • Yakın Bölgedeki İngiltere Vatandaşlarının Çıkarlarının Korunması

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu’nun öncelikli görev ve sorumlulukları arasında yakın bölgelerde yaşayan İngiltere vatandaşlarının çıkarlarının korunması maddesi yer almaktadır. İngiltere İzmir Başkonsolosluğu özellikle İzmir çevresinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının ekonomik ve hukuki çıkarlarını korumakla yükümlü resmi kuruluştur.

 • Vize İşlemlerine Dair Detaylarla İlgilenilmesi

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurularının denetlenmesi gibi detaylarla da ilgilenmektedir. Özellikle İzmir çevresinden İngiltere’ye seyahat etmek isteyen vatandaşların başvuruları ile alakalı detaylar İngiltere İzmir Başkonsolosluğu tarafından denetlenmektedir.

İngiltere Başkonsolosluğu İzmir S.S.S

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu Adresi Nedir?

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu Adresi: Akdeniz Mh. V.Kazim Dirik Cad. No 4 - D.101 Gayret Han, 35210 Konak

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu Telefon Numarası Nedir?

İngiltere İzmir Başkonsolosluğu Telefon Numarası: (0232) 425 49 40

İngiltere Vizesi Nereden Alınır İzmir?

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illerinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu vatandaşlar, vize işlemleri ve konsolosluk işlemlerini İngiltere İzmir Konsolosluğu'nda yaptırabilirler.

İngiltere vize ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu

İngiltere Başkonsolosluğu Fethiye

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu, öncelikli olarak Ankara İngiltere Büyükelçiliği himayesinde olan bir kuruluştur. İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun Ankara yer alan İngiltere Büyükelçiliği ile olan bağı kapsamında bir takım bürokratik görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır.

Bahsi geçen görev ve sorumluluklar, bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarının ticari ve hukuki çıkarlarının korunmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere resmi mercilerindeki bürokratik işlerinin desteklenmesidir.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu görev ve sorumlulukları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan diğer İngiltere fahri konsoloslukları ile aynı önceliklere sahiptir.

Bu doğrultuda İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun en öncelikli görevleri arasında bölgede yaşayan vatandaşların ticari ve hukuki çıkarlarının korunması gibi detaylar yer alır. İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun diğer görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir:

 • Bölgede Yaşayan İngiltere Vatandaşlarına Bürokratik Destek

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun nihai görevlerinden bir tanesi, bölgedeki İngiltere vatandaşlarına bürokratik desteğin sağlanması olarak değerlendirilir.

Bu bürokratik destek kapsamında İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu, İngiltere vatandaşlarına İngiltere’deki resmi kuruluşlarla bürokratik olarak bağlantı kurma olanağı verir.

 • İngiltere Vatandaşlarının Ticari ve Hukuki Çıkarlarının Korunması

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu görevleri arasında bir diğer önemli başlık da bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarının ticari, hukuki, bürokratik çıkarlarının korunmasıdır.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun bu görevi doğrultusunda bölgede yaşayan İngiltere vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüz yüze gelecekleri bir takım sorunların İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun desteğine başvurabilirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Bürokratik İşlemlerine Gerekli Desteğin Verilmesi

“İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu görevleri nelerdir?” sorusuna verilecek bir diğer öncelikli yanıt, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bürokratik işlemlerine destek vermek olacaktır.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu, Bölgede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere devlet organları ile sürdürmeleri gereken bürokratik işlemlere de destek vermektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının İngiltere Seyahatleri İçin Vize Başvuruları ile alakalı Detaylar

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu’nun bir diğer önemli görevlerinden biri de bölgede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinin denetlenmesidir.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu bahsi geçen denetimi yaparken Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenmiş olan prosedür ya da kuralları dikkate almakla yükümlüdür.

 • Ankara İngiltere Büyükelçiliği Tarafından Atanan Diğer Görevlerin İcra Edilmesi ve Denetimi

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu görev ve sorumlulukları arasındaki bir diğer önemli madde de Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından atanan görevlerin icra edilmesidir.

Bu doğrultuda İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu, Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından atanan görevlerin icra edilmesine destek vermekle birlikte Fethiye Fahri Konsolosluğu bölgedeki Ankara Büyükelçiliği’nin temsilcisi olma sıfatına da naildir.

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu S.S.S

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu Adresi Nedir?

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğunun Adresi Cumhuriyet, Atatürk Cad. Likya İş Merkezi No:202, 48303 Fethiye/Muğla

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu Telefon Numarası Nedir?

Fethiye İngiltere Fahri Konsolosluğu Telefonu (0252) 614 63 02

İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu Çalışma Saatleri Nedir?

Fethiye Fahri Konsolosluğu İngiltere Çalışma Saatleri Fethiye Fahri Konsolosluğu İngitere Pazartesi, Cuma: 09:00- 16: 30 saatleri arasında konsolosluk hizmeti sağlamaktadır.

İngiltere Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.

 

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu

İngiltere Marmaris konsolosluğu iletişim

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu, Marmaris başta olmak üzere çevre bölgelerde sınırları İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen yetkilere sahip bir resmi kuruluştur.

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu öncelikli olarak İngiltere vize başvurusu gibi işlemler kapsamında görev ve sorumluluklara sahip olmakla birlikte bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarının ticari ve siyasi çıkarlarının korunması gibi sorumluluklara da sahiptir.

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu görev ve sorumlulukları, Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenen esaslarca şekillendirilmiştir. Resmiyet odaklı, hukuki, ticari ve siyasal görevlerin yanı sıra bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarının, vatandaşlıkları ile alakalı resmi işlemlerinin yürütlmesi de İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu’nun görevlerindendir.

Bu görevlerin yanı sıra kapsamı Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenen İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu’nun görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bölgede Yaşayan İngiltere Vatandaşlarının Ticari ve Hukuki Çıkarlarının Korunması

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu’nun, bağlamı Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenmiş olan en öncelikli görevi, bölgede yaşayan vatandaşların siyasal, hukuki, ticari ve bürokratik çıkarlarının korunması olarak nitelendirilir. Bahsi geçen görevlerin sınırları Ankara İngiltere Büyükelçiliği’nin üstlendiği kadar siyasal nitelikte olmamakla birlikte bahsi geçen görevler daha bürokratik düzeyde sürdürülür.

 • İngiltere’ye Seyahat Etmek İsteyen Türkiye Vatandaşlarının Vize & Pasaport İşlemlerine Dair Detaylar

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu’nun sürdürdüğü bir diğer önemli görev de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının -özellikle sınırları önceden belirlenmiş alanda yaşayan- vize başvurularına dair işlemlerinin denetlenmesidir.

 • Ankara İngiltere Büyükelçiliği Tarafından Atanan Diğer İşlemlerin Yönetilmesi

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu, Ankara Büyükelçiliği’nin himayesinde olan bir kuruluştur.

Bu doğrultuda İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu’nun Ankara İngiltere Büyükelçiliği tarafından atanan bürokratik ya da diplomatik işlemlerin sürdürülmesi, denetlenmesi, icra edilmesi gibi görevleri de bulunur.

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu S.S.S

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu Adresi Nedir?

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğun Adres Barbaros Caddesi, No: 7, Marmaris / MUĞLA

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu Telefon Numarası Nedir?

İngiltere Fahri Konsolosluğunun Telefon (0252) 412 64 88

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu Çalışma Saatleri Nedir?

İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu Çalışma Saatleri Pazartesi / Cuma Saat: 08:45-15:00 arası Konsolosluk Bölümü: Pazartesi ve Cuma: 14:00- 16:00 ve Salı ve Perşembe: 09:00-12:30 arasıdır

İngiltere Vize Ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.

İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya

İngiltere muavin Antalya Konsoloslluğu iletişim

İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya

İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu, sınırları önceden belirlenmiş alanda faaliyet gösteren İngiltere’ye bağlı bir resmi kuruluştur.  İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu görev ve sorumlulukları, bölge ve çevresinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının ticari ve hukuki çıkarlarını korumakla yetkilendirilmiştir.

Bu doğrultuda bölgede yaşayan İngiltere vatandaşlarının hukuki ya da ticari anlamda Türkiye’de yaşadıkları herhangi bir durumda İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu’nun müdahale yetkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu görev ve sorumlulukları İngiltere Büyükelçiliği tarafından belirlenmiş esaslar kapsamında temellendirilmiştir. Bu esaslar kapsamında İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu’nun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İngiltere Vatandaşlarının Çıkarlarının Korunması

İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu’nun en öncelikli görevlerinden bir tanesi, sınırları önceden çizilmiş alan içerisinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının çıkarlarının korunması yer almaktadır.

Bu doğrultuda Antalya başta olmak üzere çevre illerde yaşayan İngiltere vatandaşlarının ticari ve hukuki çıkarlarının korunmasından sorumlu olan yegane kuruluş İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu’dur.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Vize İşlemlerine Dair Detaylar

İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu’nun bir diğer öncelikli görevi, Antalya ve çevre illerde yaşayan, İngiltere’ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize işlemlerinin denetlenmesidir.

Bu doğrultuda İngiltere’ye vize başvurusu yapacak olan kişilerin vize başvuru işlemleri ile alakalı tüm detaylar İngiltere Antalya Muavin Konsolosluğu tarafından sınırları çizilmiş esaslar çerçevesinde yürütülür.

İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya S.S.S

İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya Adresi Nedir?

İngiltere Antalya Konsolosluğu Adresi Gürsu Mah., 324 sok., No:6 Konyaaltı / ANTALYA

İngiltere Muavin Konolosluğu Antalya Telefon Numarası Nedir?

British Embassy Antalya Konsolosluğunun İletişim Adresi Nedir? (0242) 228 28 11

İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya Çalışma Saatleri Nedir?

İngiltere Antalya Konsolosluğu Çalışma Saatleri Pazartesi – Cuma: 08.30-13.00/14.00-16.45 arasında konsolosluk hizmeti sunmaktadır.

İngiltere vize randevu sayfamızı ziyaret ediniz.